حسین دباغ

بدرود فیلسوف «سفید پوش»!

سال ۲۰۱۷ شروع خوشایندی برای جامعه فیلسوفان نداشت. طبل رحیل ناگهان برای فیلسوفی خوش‌آوازه به‌صدا درآمد و جامعه فلسفی را در بهت فرو برد. دِرِک پارفیت فیلسوف، شاعر و عکاس نام‌بردار آکسفوردی در دوم ژانویه ۲۰۱۷ در سن ۷۴ سالگی

جدال حق و اخلاق

سوال این نوشتار کوتاه چنین است: آیا هر آنچه حق ما تلقی می شود اخلاقی هم هست؟ یا هر آنچه امری اخلاقی به حساب می آید جزو حقوق آدمیان هم به شمار می آید؟ پاسخ من به هر دوی این