حسين پاكدل

حسین پاکدل: اگر رای ندهید گچ مغزها منافع ملی را به مخاطره می‌اندازند

زیتون- حسین پاکدل می‌گوید اگر گچ‌‌مغزها میدان می‌یابند و منافغ ملی را به مخاطره می‌اندازند، خوش‌فکرها را به میدان بفرستیم. مجری تلویزیون و بازیگر سینما، حسین پاکدل، مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کرد. او در این رابطه متنی