حسين سناپور

یک پیشنهاد کاربردی برای جوایز ادبی

در سال ٩٢ و با تغییر دولت، شاید هنوز برای خیلی‌ها زود بود که حدس بزنند در دو، سه سال بعد از آن، چه تعداد رمان و داستان کوتاه (و البته کتاب‌های ادبی و غیرادبی دیگری که من ازشان حالا