بایگانی

۲۵ آذر ۱۳۹۵

راه حلی برای رسیدن به مردم‌سالاری

حسن شریعتمداری

فراکسیون ترک زبانان در شرایطی تشکیل شده است که از آزادی احزاب به خصوص احزاب محلی خبری نیست . با وجودی که راه حل طبیعی تشکیل فراکسیون های قومی در مجلس نیست٬ این ابزار، می تواند درغیاب حزب، همان کار ادامه…