حسن حیدری

اهواز در التهاب مرگ مشکوک یک شاعر

زیتون– شب گذشته خبر مرگ حسن حیدری، شاعر عرب معترض، در بیمارستان شفا اهواز منتشر و در پی آن معترضان اهوازی به خیابان‌ها آمدند. معترضان، مرگ حسن حیدری را «مشکوک» دانسته‌اند. این شاعر عرب زبان ایرانی پارسال بازداشت و شهریور