حزب اعتدال و توسعه، حزب کارگزاران، هاشمی رفسنجانی، فاطمه هاشمی، اکبر ترکان، غلامعلی دهقان

درگیری بین شاخه چپ و راست هاشمی

زیتون- پریا منظرزاده: این روزها اخباری از تغییرات و استعفاها درون حزب «اعتدال و توسعه» به گوش می‌رسد که با وجود تکذیب استعفاهاٰ تغییرات را نمی‌توان انکار کرد. پس از انتشار اخباری مبنی بر جدایی چند چهره سیاسی عضو شورای