حادثه

حادثه در مکه به دلیل ازدحام جمعیت

زیتون- منابع سعودی از مجروح شدن ۱۸ عمره‌گزار «به دلیل ازدحام جمعیت در اطراف مسجدالاحرام» خبر دادند. روزنامه الیوم السابع مصر گزارش داد که ازدحام

آخرین مطالب