بایگانی

۲۹ بهمن ۱۳۹۶

فیلم‌سازی که منتقدانش را با سپاه طرف کرد

صعود به ارتفاع پست

زیتون- پریا منظر زاده: جشنواره فیلم فجر و کنایه‌ها به فیلم جدید ابراهیم حاتمی‌کیا باعث شد که او و حامیانش بی رودربایستی از «فیلم‌ساز نظام» بودن بگویند و این‌که پول فیلم‌هایشان را سپاه پاسداران تامین می‌کند. احسان محمد حسنی، رئیس ادامه…