جواد کرمی قدوسی

جواد کریمی قدوسی: روز ملی آتش زدنِ برجام دور نیست

زیتون– جواد کریمی قدوسی٬ نماینده مجلس گفت «روز ملی آتش زدن برجام دور نیست» و پیشنهاد داد که روز ۱۳ آبان، مقارن با روز تسخیر سفارت آمریکا در ایران، برجام را آتش بزنند.  کریمی قدوسی این مطلب را در واکنش