جواد دلیری

رقیب اصلی روحانی کیست؛ رییسی یا قالیباف؟

رقابت اصلی انتخابات ٩۶ میان کیست؟ شیخ حقوقدان حسن روحانی و قاضی راستگرا ابراهیم رییسی با یکدیگر رقابت می‌کنند یا حسن روحانی رییس‌جمهور و محمدباقر قالیباف شهردارپایتخت. کدام یک از این دو گزاره‌ و فرضیه انتخاباتی به واقعیت نزدیک‌تر است؟