جهان نیوز

سایت جهان نیوز با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد

زیتون– هیأت نظارت بر مطبوعات امروز سایت جهان نیوز را توقیف کرد. این حکم براساس بند ۱۱ ماده ۶ و مستند به تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون مطبوعات، صادر شده است. این بند از قانون مطبوعات ایران پخش شایعات مطالب خلاف