جهانگیری، خاتمی، رهبری، رفع حصر، کروبی، وفاق ملی

آشتی ملی یا کینه قدیمی

زیتون- پریا منظرزاده: با افزایش تهدیدهای خارجی ایران با امریکا و متحدانش، از درون حاکمیت اخباری مبنی بر رفع برخی اختلافات میان جناح‌های مختلف به گوش می‌رسد؛ این رخدادهای تازه می‌توانند گشایشی در عرصه سیاسی باشند؛ هرچند ممکن است در لحظات