جمعیت

ممنوعیت تبلیغ و عرضه آنلاین اقلام پیشگیری از بارداری؛ «اول امام گفتند»

زیتون ـ مهسا محمدی: «[درباره جمعیت] رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند، و درست هم هست، باید برسیم به آن رقم ها». این‌ سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۹۱ است. خامنه‌ای در آن زمان حکم