جمشید برزگر

ناگفته‌هایی شگفتی‌انگیز از نتایج انتخابات تهران

وزارت کشور ایران، فهرست کامل نتایج انتخابات تهران را منتشر کرده است. مروری بر این فهرست نشان می دهد که اگرچه با وجود تمرکز همه توجهات بر راس این فهرست، آمار و ارقام نامزدهایی که به مجلس راه نیافته اند