جعفر عظیم زاده

???? جعفر عظیم زاده به مرخصی آمد

زیتون– جعفر عظیم زاده، زندانی سیاسی و فعال حقوق کارگران دقایقی پیش به مرخصی آمد. به گزارش «زیتون» او که از دهم اردیبهشت ماه امسال اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده

???? پیش از وقوع فاجعه مقدمات آزادی جعفر عظیم زاده را فراهم کنید

زیتون– کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه ای از جعفر عظیم زاده، زندانی کارگر در اعتصاب غذا حمایت کردند. جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، توسط قاضی صلواتی به شش سال زندان و دو سال محرومیت

???? ابراز نگرانی جمعی از زندانیان نسبت به سلامتی جعفر عظیم زاده

زیتون– جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار نامه ای خطاب به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی زندان اوین نسبت به وضعیت سلامت جعفر عظیم زاده ابراز نگرانی کردند. به گزارش «زیتون» جعفر عظیم زاده، دبیر هیئت مدیره