جبل الطارق

آمریکا خواستار ضبط نفتکش گریس-۱ شد

زیتون– منابع خبری به نقل از وکلای دولت جبل الطارق گزارش کردند که آمریکا دادخواستی را برای ادامه توقیف و ضبط نفتکش گریس-۱، حامل نفت خام ایران، به دادگاه عالی جبل الطارق ارائه داده‌اند. دادگاه عالی جبل الطارق قرار بود بعد

نفتکش ایرانی توقیف شده در جبل الطارق رفع توقیف شد

زیتون– به تایید مراکز ردیابی جهانی کشتی‌های تجاری نفتکش گریس-١ حامل دو میلیون بشکه نفت خام ایران مراکش را به عنوان مقصد بعدی خود مخابره کرده است. در همین رابطه یک مقام دولت جبل‌الطارق از تمایل این دولت به «فرونشاندن مباحثات»