جام جهانی،روسیه،مجلس،کمیسیون اصل 90،رسایی

سفر روسی با دلار دولتی

زیتون-پریا منظرزاده: سفر نمایندگان مجلس ایران به روسیه برای آنچه نظارت بر عملکرد هیات ایران در جام جهانی خوانده می شود، واکنش‌های منفی بسیاری بدنبال داشته است. حتی تعدادی از نمایندگان که نامشان در فهرست مسافران روسیه است، سفر در