جامعه تلگرامی

جامعه تلگرامی، سخنی در خوب و بد تلگرام

۱- به گزارش آلکسا، یکی از مراجع معتبر رتبه بندی سایت‌های اینترنتی، بیش از ۸۳ درصد مراجعه کنندگان به تلگرام، در ایران قرار دارند. سهم کشور سازنده و کاربران روسی در استفاده از تلگرام تنها ۲.۵ درصد و سهم ایالات