ثبت سفارش خودرو، مال باختگان، میثم رضایی، محمد شریعتمداری، واردات خودرو

بحران ورشکستگی شرکت‌های واردکننده خودرو

زیتون- پریا منظرزاده: درحالی‌که هنوز پرونده تعاونی های اعتباری بسته نشده، با دستگیری رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، پرونده دیگری در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی

آخرین مطالب