ثبت سفارش خودرو، مال باختگان، میثم رضایی، محمد شریعتمداری، واردات خودرو

بحران ورشکستگی شرکت‌های واردکننده خودرو

زیتون- پریا منظرزاده: درحالی‌که هنوز پرونده تعاونی های اعتباری بسته نشده، با دستگیری رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، پرونده دیگری در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی خودرو با هزاران مال باخته باز شد. خبر دستگیری میثم رضایی، رییس ۳۳ ساله انجمن