تیم پارکس

در عصر اینترنت آیا همچنان به پانوشت نیاز داریم؟

وقتش رسیده که قبول کنیم اینترنت، روش پژوهشگری ما را تغییر داده و همچنان تغییر خواهد داد. سکون زیادی در دنیای دانشگاهی وجود دارد؛ نوعی وسواس برای روش‌های ایرادگیرانۀ قدیمی. مردم عاشقِ این‌اند که کروشه‌ها و ویرگول‌ها و اختصارات کاملاً دقیق باشند. شاید این کار به آن‌ها نوعی حس فخر می‌دهد. اساتیدْ دانشجویان را بر سر کوچک‌ترین جزئیات در اطلاعات کتاب‌شناختی شکنجه می‌کنند. این در حالی است که هر کس بخواهد منبعی را بررسی کند، به‌سادگی می‌تواند عنوان کتاب و نام نویسنده را در هر موتور جست‌وجویی قرار دهد.