توزیع دولتی مواد مخدر

توزیع دولتی مواد مخدر

زیتون– حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، امروز خبر از تصویب نهایی پیشنهاد «توزیع مواد مخدر دولتی» داد. به گفته او این پیشنهاد با هدف «انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان» با موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده اجرایی خواهد شد.