توافق ۲۰ ساله

توافق ۲۰ ساله ایران و روسیه؛ «که یک سر مهربانی دردسر بی»

زیتون ـ مهسا محمدی: نزدیک به یک هفته است که رئیسی از سفرش به روسیه بازگشته، اما گویی این سفر و حاشیه‌های آن از او برنمی‌گردد. سفر ابراهیم رییسی و وقایعی که در کرملین رخ داد را منتقدانش «حقارت‌بار» می‌خوانند،