تندورها

هدف تندروها، یک‌دوره‌ای کردن دولت روحانی است

زیتون- رسول منتجب‌نیا با اشاره به شدت گرفتن فعالیت‌های مخالفان دولت به بهانه ناکارآمد جلوه دادن برجام و زیر سؤال بردن تلاش‌های دولت برای توافق هسته‌ای، گفت:« واقعیت این است که اصل قضیه و تحرکات افراطیون بحث برجام یا دیگر موفقیت‌های دولت