بایگانی

۰۸ خرداد ۱۳۹۶

چالش روحانی برای تحقق وعده‌هایش؛

افراطیون دست به ماشه‌اند

زیتون- سینا پاکزاد: در حالی افراطیون و رقبای انتخاباتی حسن روحانی همچنان سعی دارند دولت را با حاشیه‌سازی پیرامون نحوه برگزاری انتخابات و موضوعاتی همچون سند ۲۰۳۰ مشغول سازند که به‌نظر می‌رسد در دور دوم ریاست‌جمهوری روحانی٬ از دست ندادنِ زمان ادامه…

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

نخستین آزمون سیاسی منتخبان لیست امید؛

عارف در یک قدمی کرسی ریاست مجلس

زیتون- سینا پاکزاد: با مشخص شدن نتیجه دور دوم انتخابات مجلس دهم، اکثریت ۶۸ کرسی باقی مانده به نام کاندیداهای «لیست امید» و مستقل‌ها رقم خورد. پیش از برگزاری انتخابات روز جمعه، استقبال مردم شهرستان‌ها از محمدرضا عارف، منتخب اول ادامه…

۱۲ بهمن ۱۳۹۴

برخی بدون دشمن فرضی نمی‌توانند کشور را اداره کنند

علي يونسي، معاون امور اقوام و اقليت هاي رييس جمهوري

علی یونسی، معاون امور اقوام و اقلیت‌های رییس جمهوری در واکنش به هشدارها درباره احتمال تکرار حوادث سال ۸۸ در انتخابات پیش رو و همچنین «دست داشتن سلطنت‌طلبان» در حمله به سفارت عربستان سعودی گفت: «معدودی افراد، معتقدند بدون دشمن ادامه…