تقی رحمانی انتخابات خبرگان هاشمی حسن خمینی

در صورت نبود آقای خامنه‌ای چهره‌های کارگزار از ساختار مهم‌تر می‌شوند

زیتون- آیدا قجر: انتخابات پیش‌روی مجلس خبرگان در معرض توجه مضاعف بازیگران سیاسی و افکار عمومی قرار گرفته است. کهولت سن و بیماری آیت‌الله خامنه‌ای را شاید بتوان مهم‌ترین علت افزایش اهمیت خبرگان پنجم دانست. طبق قانون وظیفه انتخاب رهبر