تغییرات کابینه یازدهم

روحانی: به دعواهای کودکانه در کشور خاتمه دهید

زیتون- حسن روحانی، رییس جمهوری، امروز در یک سخن‌رانی عمومی درخواست کرد «دعواهای کودکانه» در کشور خاتمه یابد. روحانی در همایش روز ملی روستا و عشایر گفت: «پیشنهاد و انتقاد کنیم، ولی حرف‌های صد من یک غاز که ارزشی ندارد