تضمین ذاتی

اختصاصی زیتون؛ پیش­نویس توافق هسته‌ای و ابداع «تضمین ذاتی»

زیتون ـ یلدا امیری: دور هشتم مذاکرات هسته­‌ای در وین ادامه دارد. دولت‌های غربی هشدار داده‌اند که ایران به نقطه گریز هسته‌ای نزدیک شده و برای رسیدن به توافق فقط چند روز فرصت باقی است. خبرها از آغاز آخرین مرحله