بایگانی

۲۸ تیر ۱۳۹۵

۱۳۰ ژنرال بازداشت و ۳۰ استاندار برکنار شدند

تصفیه از ارتش به پلیس رسید

زیتون- دولت ترکیه در ادامه اقدامات پس از سرکوب کودتا، حدود هشت هزار نفر از نیروهای پلیس این کشور را نیز در سراسر کشور از کار برکنار کرده‌است. این عمل در حالی صورت گرفته است که کودتاگران نیروهای ارتش بودند. ادامه…