تروریسم اسلامی

پاپ فرانسیس: چیزی به نام تروریسم اسلامی وجود ندارد

زیتون- پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در یک سخنرانی گفت «تروریسم مسیحی وجود ندارد، همانطور که تروریسم یهودی و تروریسم اسلامی وجود ندارد. چنین چیزهایی وجود ندارد». او تاکید کرد که مذاهب صلح را ترویج می‌کنند و خطر افراط گرایی