ترمیم

نام چهار وزیر در لیست تغییر

زیتون-آرش بهمنی:چند هفته مانده به آغاز کار مجلس دهم، زمزمه‌های تغییر در کابینه حسن روحانی بار دیگر آغاز شده است. تغییراتی که به نظر می‌رسد در سال پایانی فعالیت دولت و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۶ جدی‌تر