ترامپ، مذاکره ایران و آمریکا، سرلشکر جعفری، برجام

توپی که سپاه و دولت به اوت زدند

زیتون- سینا پاکزاد: گویا  مقامات جمهوری اسلامی تنها در رد درخواست آمریکا برای مذاکره سرعت عمل دارد. پس از پیشنهاد دولت ترامپ برای دیدار با حسن