تخلف شهرداری تهران

شهرداری تهران در فضای سبز شهرک اکباتان پاساژ ساخت

زیتون- دبیرشورایاری شهرک اکباتان از ساخت یک مال به نام «مگامال» در فضای سبز شهرک اکباتان از سوی شهرداری تهران خبر داد.  ربابه طایف تبریزی، دبیر شورایاری شهرک اکباتان به ایلنا گفت مساحت این شهرک ۲ میلیون متر مربع بوده