تحویل

توافق برای تحویل ۸۰ هواپیمای بوئینگ به ایران

زیتون– ایران و شرکت هواپیماسازی بوئینگ یک سند همکاری در تهران امضا کردند که براساس آن ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ در بازه‌ زمانی ۱۰ ساله به ایران تحویل داده می‌شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده است، نخستین هواپیمای بوئینگ سال