تحصیل دختران

ترک تحصیل کودکان در حاشیه زاهدان به علت نبود مدرسه

زیتون– فرحناز مینایی‌پور٬ مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش٬ خبر از ترک تحصیل کودکان در استان سیستان و بلوچستان به علت نبود مدرسه کافی در منطقه داد. مینایی‌پور به ایلنا گفت که فقط نیمی از دانش آموزان ابتدایی (به خصوص دختران)

آموزش و پرورش: نیمی از دختران استان‌های مرزی ترک تحصیل می‌کنند

زیتون– رضوان حکیم٬زاده٬ معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تایید کرد که ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان مقطع متوسطه در استان‌های مرزی به دلایل مختلف ترک تحصیل می‌کنند که یکی از این دلایل ازدواج زودهنگام است. حکیم‌زاده به ایلنا