تحریم دارو

قاچاق دارو یا تحریم دارو

زیتون– سازمان و غذا و دارو در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر قاچاق ۱۹ کامیون حاوی دارو مدعی شد که این داروها «ایرانی» نبودند.