تجمع کارگری

تجمع کارگری مقابل شورای نگهبان

زیتون–  صبح امروز جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به بخشی از لایحه بودجه که آن را مغایر با رفاه کارگران می‌دانند در برابر ساختمان شورای نگهبان (مجلس قدیم) تجمع کرده‌اند. اعتراض کارگران به تصویب بند ز تبصره ۷