تجمع کارگران

ضرب و شتم کارگران هپکوی اراک بر صدر اخبار غیررسمی

زیتون– اعتراض کارگران کارخانه هپکو و آذرآب اراک در اعتراض به دریافت «نامنظم» حقوق و پرداخت نشدن حق بیمه، با ورود پلیس ضد شورش ضد شورش سرکوب شد. صبح امروز با حمله پلیس ضد شورش با «باتوم و گاز اشک‌آور»