تجمعات معلمان

محمد حبیبی در گفت‌وگو با زیتون: جنبش معلمان حضور در خیابان را عادی‌سازی و به حاکمیت تحمیل کرده است

زیتون ـ مهسا محمدی: خبرگزاری فارس کمپینی به راه انداخته و در آن با تمرکز بر معلمان زنجانی به تجمعات اعتراضی ماه‌ها و روزهای اخیر معلمان در ایران تاخته است. در این «کمپین» تاکید شده است که معلمان زنجانی «به