بی انظباطی مالی

افشای بی‌انضباطی‌های مالی دولت احمدی‌نژاد در گزارش مرکز پژوهش‌ها

زیتون– بخش اعظم جلسه علنی یکساعت و نیمه امروز مجلس دهم را قرائت گزارشی از مرکز پژوهش‌ها درباره وضعیت اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی؛ به خود اختصاص داد. گزارشی که از انبوه پروژه های عمرانی نیمه کاره و بدهی های