بیتو

قاتل «بی‌تو» را علنی محاکمه کنید

زیتون– یکصد وچهل و نه نفر از فعالین فرهنگی و هنرمندان کشور در نامه‌ای به دادستان اصفهان خواستار برگزاری علنی دادگاه مرتبط به قتل مهدی نیکبخت (بیتو) و اطلاع رسانی کافی در این خصوص شدند. مهدی نیکبخت (بیتو) شاعر، نویسنده،