بورسیه غیرقانونی، وزارت علوم،سارا دانشجو، دیوان عدالت اداری، هیات علمی

پیروزی بورسیه‌های غیرقانونی بر وزارت علوم

زیتون- سینا پاکزاد: بیش از چهار سال از افشای بورسیه‌های غیرقانونی، ابعاد جدیدی از این پرونده روشن می‌شود؛ از جمله اینکه وزیر علوم دولت احمدی نژاد با «احضار  تهدید» رئیس دانشگاه تربیت مدرس دخترش را به استخدام هیات علمی درآورده