بودجه نهادهای نظامی مذهبی

نهادهای نظامی و مذهبی پولدارتر می‌شوند

زیتون- سارا مدنی: سهم خواهی نهادهای نظامی از بودجه سالانه دولت ایران، در دوران پساتحریم هم به قوت خود باقی است. با این تفاوت که حسن روحانی برای سال آینده، درصد رشد کمتری برای بودجه نهادهای نظامی نسبت به سال