بایگانی

۰۱ مرداد ۱۳۹۹

سلبریتی‌ها و کمپین‌های اجتماعی و سیاسی

تعهد به مردم یا توسل به قدرت

زیتون- احسان نادرپور: هنرمندان، ورزش‌کاران و یا به بیان کلی‌تر سلبریتی‌ها و واکنش‌­هایشان به موضوعات سیاسی و اجتماعی در مقاطع مختلف، همیشه یکی از موضوعات بحث‌برانگیر بوده است. بالاخص از زمانی که با گسترش شبکه‌های اجتماعی امکان ارتباط بی‌واسطه این ادامه…