بهزاد حمیدیه

نقد کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» در نخستین جلسه کرسی آزاداندیشی

زیتون- کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب در بستر تاریخ و فرهنگ عصر نزول و نقد کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر»، با حضور دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر حسین داورزنی، دکتر بهزاد حمیدیه و امیرحسین ترکاشوند، روز ۱۴ اردیبهشت در تالار