بهروز قاسمی

خاموشیِ آرمان‌گرایی مردم‌دار از ظلم‌ستیزان تاریخ معاصر ایران

طاهر احمدزاده هِرَوی درگذشت. یکی از مسلمانان شیعه مذهب، ملی‌گرا، ظلم‌ستیز و آرمان‌خواه. با نظر به گذشته ایشان مشاهده می‌شود برای وی پیکار با ستم در هر شکلی که باشد، بر هر نوع تعلق خاطر دیگر، در اولویت بوده است.

چرا حکومت دموکراتیک عراق به همبستگی نیاز دارد؟

با توجه به عقب‌نشینی بارزانی از مواضع خود و اعلان استعفای وی موضوع استقلال اقلیم را می توان تا اطلاع ثانوی منتفی دانست ولی از آنجا که بارزانی در نطق استعفای خود ابراز ناخرسندی از عدم حمایت دیگران از استقلال