بایگانی

۳۰ تیر ۱۳۹۵

برج متعلق به بنیاد علوی در آمریکا مصادره نمی شود

زیتون– دادگاه تجدید نظر نیویورک حکم دادگاه بدوی برای مصادره و فروش برج آسا، متعلق به بنیاد علوی و شرکت آسا را رد کرده است. دادگاه قبلی به بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر و چند بمب‌گذاری دیگر مجوز دریافت غرامت ادامه…