بسیج دانشجویی

پروژه جذب حداکثری دانشجویان در بسیج

زیتون: رئیس سازمان بسیج دانشجویی از دور تازه «توسعه جذب حداکثری دانشجویان در بسیج» خبر داد. محمدجواد نیک‌روش، از مدیران فرهنگ‌سازی نواحی بسیج دانشجویی خواست

تربیت وزیر و مدیر در بسیج دانشجویی

زیتون– رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها می‌گوید: «هسته‌های بسیج دانشجویی باید به گونه‌ای عمل کنند که از دل آن‌ها مدیر و وزیر تربیت شود».

آتش به اختیار عمل کردیم

زیتون– مرتضی محمدی٬ یکی از مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و از حاضران در تجمع روز سه شنبه هفته گذشته دانشگاه  پلی تکنیک٬ ضمن دفاع از

تهدید روحانی با نامه محرمانه

زیتون- سینا پاکزاد: در هفته‌های اخیر موضوع تقابلِ مواضع حسن روحانی با آیت الله خامنه ای در محور تمرکز رسانه ها و ناظران سیاسی بود.

آخرین مطالب