بسته نگار

مبارزی در بستر بیماری

زمستان سال ۹۲ که برای مصاحبه‌ای به دیدارش رفتم، همچون همیشه سرحال به نظر می آمد و با هیجان حرف می زد. موضوع ملی شدن صنعت نفت بود و همین برای او کافی بود که در اوج سخن بگوید. اما لابه لای مصاحبه فهمیدم که طبق روال گذشته احضار شده و در «پله‌های ساختمان امن نیروهای خاص» زمین خورده است. زمین خوردنی که بیماری قند هم مزید بر علتش شد و منجر به قطع یک انگشت پایش؛ اما جادوی «ملی شدن صنعت نفت» چنان مستش کرده بود که بی‌توجه به درد سخن می گفت.