بایگانی

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

ماده جنجالی برنامه ششم توسعه؛

نظامی‌ها به دنبال کاهش اختیارات دولت در سیاست‌خارجی

زیتون-آرش بهمنی: حدود یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی رهبر ایران به دولت روحانی و یک هفته پس از تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، یکی از مواد این لایحه دردسرساز ادامه…