بایگانی

۱۴ شهریور ۱۳۹۵

تاوان افشاگری درباره تخلفات شهرداری

فیلتر چند وبسایت اینترنتی؛

زیتون ـ نازنین نامدار: دو خبرگزاری برنا و موج، در ایران به دستور مراجع قضایی در ساعات پایانی روز یکشنبه فیلتر شدند. همچنین اخبار حاکی از آن است که علاوه بر این دو مورد، دستور فیلتر شدن چند سایت دیگر ادامه…